7HD ร้อนออนไลน์

กระทรวงการคลังพร้อมโอนเงิน 1,500 บาท รอบ 2 คนละครึ่งเฟส 3 ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ ยังเหลืออีก 1 ล้านสิทธิ

วันนี้ (19 ก.ย.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบ 2 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ สั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal  และสถานการณ์โควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการจับจ่ายใช้สอยในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ให้ขยายตัวมากขึ้นเป็นไป ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการช่วยเหลือบรรเทาภาระประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 โดยต้องการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไป

นายธนกร กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้น ยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ขณะนี้ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 38.9 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม รวม 76,480.9 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.18 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 65,881.5 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 33,509.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 32,371.9 ล้านบาท
2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 74,956 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,115 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 86 ล้านบาท
3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.53 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,852.8 ล้านบาท
4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.12 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 545.6 ล้านบาท

“ขณะนี้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ได้รับสิทธิแล้ว 26 กว่าล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิประมาณ 24 ล้านราย ล่าสุด (17 ก.ย.64) สิทธิคงเหลือโครงการคนละครึ่งระยะ 3 อยู่ประมาณ 1 ล้านสิทธิ จึงอยากเชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ได้จนกว่าสิทธิจะเต็ม ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว