รอบรั้วเอเชีย

ญี่ปุ่นเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นวางแผนเตรียมฉัดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 หรือเข็มกระตุ้น ให้กับประชาชน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของวันที่จะเริ่มทำการฉีด หรือกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัด แต่เบื้องต้นมีการเสนอว่า จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้วอย่างน้อยเมื่อ 8 เดือนก่อน ซึ่งยังไม่มีการระบุว่าจะฉีดกระตุ้นให้กับประชาชนทุกคน หรือเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าจะมีอาการหนักจากการติดเชื้อเท่านั้น ซึ่งญี่ปุ่นจะติดตามความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในต่างประเทศก่อนตัดสินใจอีกครั้ง โดยประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้ว อาทิ อิสราเอล และฝรั่งเศส

คณะผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ เอฟดีเอ (FDA) ออกเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ เพื่อแนะนำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech) เป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้วอย่างน้อยเมื่อ 6 เดือนก่อน โดยคณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ซึ่งคาดว่า เอฟดีเอ จะมีการอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค เป็นเข็มกระตุ้นได้ในเร็ว ๆ นี้

ขณะที่ ก่อนหน้านี้คณะผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธข้อเสนอในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค เป็นเข็มกระตุ้นให้กับกลุ่มประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญของเอฟดีเอ จะมีการศึกษาวัคซีน"โมเดอร์นา (Moderna) เพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นต่อไป