ข่าวภาคค่ำ

พม. ยืนยันไม่ติดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข่าวภาคค่ำ - คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เตรียมปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ล่าสุดกรมกิจการผู้สูงอายุออกมาชี้แจงแล้วว่า จะไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ในขณะนี้

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ย้ำ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังเป็นไปตามปกติ ไม่มีการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่มีกระแสข่าวจากภาคประชาชนเตรียมเคลื่อนไหว หลังมีข้อมูลว่า จะปรับระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เฉพาะคนยากไร้ ขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือขั้นต้น ของคณะอนุกรรมการกำหนดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังต้องมีอีกหลายขั้นตอน เพื่อจะให้ได้ข้อสรุป เข้าสู่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่อยากให้ผู้สูงอายุกังวลใจ ยืนยันผู้สูงอายุทุกคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จะได้รับต่อไปเหมือนเดิม และการปรับระบบจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ

มีรายงานว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เตรียมประชุมพิจารณาประเด็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในสัปดาห์หน้า วันที่ 23 กันยายนนี้ จะพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสรร พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ต้องแสดงตัวตนและแสดงรายได้ และประกาศรายชื่อให้สาธารณชนรับรู้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีบทเฉพาะกาลว่าการดำเนินการจะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ตัดสิทธิผู้สูงอายุ ที่ได้รับอยู่ในขณะนี้