ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เกษตรกรร้องปีนี้ทำไมต้องจ่ายค่าวัคซีนไก่เอง จ.อุบลราชธานี

ข่าวภาคค่ำ -  คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ เป็นเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ว่า ก่อนหน้านี้หลายปีไม่เคยต้องซื้อวัคซีนจากปศุสัตว์ของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ปีนี้กลับต้องซื้อ คอลัมน์หมายเลข 7 จึงไปสอบถามจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ไปติดตามใน "คอลัมน์หมายเลข 7"

เป็นคลิปช่วงที่มีการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ กับเกษตรกรผู้ร้อง โดยเกษตรกรคนดังกล่าว ได้ไปขอวัคซีนไก่ ซึ่งปกติไม่เคยต้องซื้อ แต่ปีนี้เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าต้องจ่ายเงินซื้อเป็นเงิน 40 บาท และในคลิปยังมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

กรณีที่เกิดขึ้นคอลัมน์หมายเลข 7 จึงไปหาคำตอบจากปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับคำตอบว่า ปกติวัคซีนไก่เกษตรกรต้องซื้อเอง แต่ยกเว้นอำเภอชายแดน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในไก่จากประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งอำเภอเขมราฐ เป็นอำเภอชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตรงกับข้อมูลที่เกษตรกรบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยต้องซื้อวัคซีนจากปศุสัตว์เลย