ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการที่ นายจอร์จี เฟร์นันดูบรังกู เดอ ซัมปายอู อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการที่ นายจอร์จี เฟร์นันดูบรังกู เดอ ซัมปายอู อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน 

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายจอร์จี เฟร์นันดู บรังกู เดอ ซัมปายอู อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส การจากไปของท่าน เป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ไม่เพียงแต่ในสาธารณรัฐโปรตุเกสหากยังรวมถึงนานาประเทศทั่วโลก สำหรับการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส ตลอดจนได้สร้างคุณูปการอันทรงคุณค่าแก่ประชาคมโลกด้วย

ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวโปรตุเกส ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง