ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 950 คน พร้อมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฯ จำนวน 50 คน รวม1 พันคน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก และเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

ข่าวอื่นในหมวด