เช้านี้ที่หมอชิต

ทีมอาสาฯ โซ่ข้อกลาง จัดการสิ่งแวดล้อม

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนทีม ทสม. เป็นโซ่ข้อกลาง ช่วยสื่อสารถึงประชาชน ให้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันในบ้านเรามีทีมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. กว่า 258,000 คน ปฏิบัติภารกิจอยู่ทั่วประเทศ เป็นเสมือนโซ่กลาง เชื่อมองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถึงมือประชาชน

โดยเน้นหลักการทำงาน 4 ป. เริ่มที่ ป.แรก ประสานความร่วมมือให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ต่อมา ป. ประชาสัมพันธ์ เสริมความรู้ ความเข้าใจ ยิ่งช่วงนี้มีขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยในแต่ละวันจำนวนมาก ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้วิธีจัดการอย่างถูกต้อง

ส่วน ป.ที่ 3 คือ ปฏิบัติภารกิจ ต้องสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ ป. สุดท้าย ให้ประเมินผล กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ เช่น กิจกรรมด้านการจัดการขยะ กิจกรรมด้านทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมด้านทรัพยากรน้ำ เป็นต้น