เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้ลี้ภัยทะลักเข้าอเมริกา

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้ลี้ภัยเดินทางข้ามแม่น้ำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นพลเมืองชาวเฮติ รวมเกือบ 15,000 คน ไปอาศัยใต้ทางด่วนเป็นที่พัก อเมริกาจึงส่งความช่วยเหลือเช่น อาหาร น้ำดื่ม ที่เกิดการทะลักเข้ามานั้นเป็นเพราะความยากจน