เช้านี้ที่หมอชิต

วันปลอดรถยนต์ในกรุงปารีส

เช้านี้ที่หมอชิต - car free day (วันปลอดรถยนต์) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ห้ามไม่ให้มีการใช้รถยนต์ 1 วัน พร้อมทั้งมีการแสดงไต่เชือกจากหอไอเฟลที่ความสูง 70 เมตร ระยะทาง 600 เมตร