7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : พบฟาร์มหมู จ.ราชบุรี ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 100 แห่ง

กรีนรีพอร์ต ตรวจสอบต่อปัญหาฟาร์มหมูที่จังหวัดราชบุรี จากฟาร์ม 1,400 กว่าแห่ง สุ่มตรวจบางส่วน พบไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า 100 แห่ง ส่งผลกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ฟาร์มหมูเจ้าปัญหาที่ชาวบ้านรายนี้ร้องเรียนนานนับปี เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ประเภท ก เลี้ยงหมูมากกว่า 40,000 ตัว แม้ว่าจะมีการขออนุญาตถูกต้อง มีระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ปัญหาที่พบคือ การจัดการเมื่อเกิดฝนตก น้ำที่มีมูลสัตว์จะไหลปะปนมาในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่า กระทบพื้นที่โดยรอบ ซึ่งผลตรวจคุณภาพน้ำของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องแก้ไขภายใน 30 วัน แม้ล่าสุดได้ซ่อมแซมคันดินไม่ให้รั่วไหลแล้ว แต่กรณีนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำซาก กรมควบคุมมลพิษ จึงทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่น และปศุสัตว์ พิจารณาเรื่องใบอนุญาตที่จะหมดอายุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เมื่อดูข้อมูลของจังหวัดราชบุรี พบมีการเลี้ยงหมูใน 6 อำเภอ รวมฟาร์มขนาดใหญ่และเล็ก 1,461 ฟาร์ม จำนวนหมูมากกว่า 2 ล้านตัว มีการสุ่มตรวจน้ำทิ้งจากฟาร์มแล้ว 339 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 106 แห่ง ทั้งนี้มีการปล่อยน้ำเสียลงลำห้วย ลำคลองสาธารณะ และมีปัญหาเรื่องกลิ่น

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้