ข่าวในประเทศ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมเปิดรับ นทท.เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ภายใต้การป้องกันโรคเข้มงวด

(20 ก.ย. 64) ในช่วงนี้ที่เป็นช่วงปลายฤดูฝนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศเย็นสบายเป็นอย่างมาก โดยอุณหภูมิช่วงเช้าตรู่อยู่ที่ประมาณ 10 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันหากวันใดที่ไม่มีฝนตกและท้องฟ้าปลอดโปร่งในยามเช้า จะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆ ลอยดวงขึ้นจากขอบฟ้าท่ามกลางทิวเขาที่ทอดยาวสลับซับซ้อนและปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พบว่าสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อุทยานฯ มีการฟื้นตัวและอุดมสมบูรณ์ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.64 และมีการปิดต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 เป็นต้นมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังคงปิดการท่องเที่ยวอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนจะเปิดเมื่อได้นั้นจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงประเด็นในเรื่องของการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสำคัญที่สุด ซึ่งจะต้องมีการหารือและเป็นมติร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่อุทยานฯ ว่าต้องการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งน่าจะมีการหารือกันในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนั้น ในเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดเพียงบางจุดก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยจะพิจารณาเปิดเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา พร้อมมีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานฯ  รวมทั้งควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่

สำหรับความพร้อมหากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้น ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการปิดการท่องเที่ยว นอกจากจะส่งผลดีทำให้ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างชัดเจน เนื่องจากปราศจากการถูกรบกวนแล้ว และทางอุทยานฯ ได้ใช้โอกาสนี้ได้ในการปรับปรุงจุดต่างๆ ในพื้นที่ เช่น จุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างรองรับการเปิดรับท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งเวลานี้ในด้านสถานที่ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีแล้ว ขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ยังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เกือบครบ 100% แล้วด้วย