7HDร้อนออนไลน์

วัคซีนเด็กวัยรุ่น "หมอยง" แนะฉีดชนิด mRNA เข็มเดียว ลดเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

วันนี้ ( 20 ก.ย.64 ) ศ.น.พ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงโรคโควิด 19 ในเด็กและการให้วัคซีน โดยระบุว่าโควิดในเด็กอายุ 12 -17 ปี จะมีอาการไม่มาก หรือเสียชีวิตน้อยมาก จากการศึกษาในอเมริกาช่วงการระบาด 120 วัน เด็กวัยรุ่น 1 ล้านคน ผู้ชายเสียชีวิต 2 คน ถ้าเป็นผู้หญิงเสียชีวิต 1 คน

การติดเชื้อในเด็กส่วนมากจะรับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ เช่นผู้ปกครอง ครอบครัว ครูและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเด็กมารวมกันเป็นกลุ่ม จะเป็นต้นเหตุของการระบาดได้ การให้วัคซีนในผู้ใหญ่จึงมีความสำคัญในการป้องกันเด็ก และการให้วัคซีนในเด็กจะต้องมีความปลอดภัยสูง

วัคซีน mRNA อาการข้างเคียงที่สำคัญคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อายุน้อยพบมากกว่าผู้ที่สูงอายุ เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่พบในเข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก ประเทศ อังกฤษ สวีเดน และฮ่องกง ให้ฉีดเพียงเข็มเดียว การฉีดเข็มเดียวภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ไม่เพียงพอ

เมื่อมีวัคซีน mRNA  กระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการ วัคซีน mRNA มีอยู่ข้อหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดใดมาก็ตาม สามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 2  โดยกำหนดระยะห่างตามวัคซีนเข็มแรก

บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย #ซิโนแวค หรือ #ซิโนฟาร์ม แล้วฉีด #ไฟเซอร์ เข็มที่ 2  น่าจะได้มีการรวบรวมอาการข้างเคียง

ทางศูนย์ยินดีที่จะตรวจภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ในเด็กวัยรุ่น ในการให้วัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียว เพื่อลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ