เกาะกระแสออนไลน์

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โหลดที่นี่ เตรียมลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

สืบเนื่องจากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ประมาณเกือบ 14 ล้านคน ก็จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่ ลงทะเบียนเช่นกัน

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จากที่มีการปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์ม “ลงทะเบียนบัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้ที่นี่

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)
ขั้นตอนที่ 2

-แสดงบัตรประชาชน
-กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
-เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ แจ้งข่าวประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง