7hdร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์เรือนจำวัยหนุ่ม นครศรีธรรมราชติดเชื้อเพิ่ม

วันนี้ (20 ก.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดเผยตัวเลขการตรวจหาเชื้อจากนักโทษ  โดยวันนี้พบนักโทษเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 182 คน ส่งผลให้ 4 วันที่ผ่านมามีนักโทษติดเชื้อแล้วรวมจำนวน  1,507 คน จากนักโทษทั้งหมด 2,310 คน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เข้าควบคุมพื้นที่ปรับส่วนควบคุมออกเป็น  2 ส่วนโดยส่วนแรกนั้นเป็นผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ต้องถูกกักตัวเนื่องจากเป็นผู้อยู่ในภาวะสัมผัสเสี่ยงสูง และในส่วนที่ 2 ได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม ส่วนญาติของนักโทษยังสามารถติดต่อสอบถามความเป็นอยู่หรือการเยี่ยมได้ผ่านระบบที่เรือนจำกำหนดเท่านั้น แต่ห้ามเยี่ยม หรือห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

ขณะที่ คลัสเตอร์ขนาดใหญ่อีกแห่งคือ คลัสเตอร์ตลาดบางวัง ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตลาดบางวังต้องปิดโดยไม่มีกำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้เทศบาลเมืองปากพนังเข้ารื้อถอน และดำเนินการสร้างใหม่ให้ถูกสุขลักษณะ

คลัสเตอร์ตลาดบางวัง ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมในขณะนี้มีสูงกว่า 800 คน ส่วนภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมรา มีผู้ป่วยสะสม 12,911 คน รักษาตัวหายแล้ว 9,456 คน เสียชีวิต 78 คน อำเภอที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในขณะนี้คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง และ อ.ท่าศาลา