ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ไหมข้าวโพด-กระเทียม ช่วยขับนิ่ว

จากที่มีการแนะนำสูตรแพทย์แผนจีน เรื่องการขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ด้วยวิธีการดื่มน้ำต้นไหมข้าวโพด และน้ำกระเทียมส่งต่อๆ กันทางออนไลน์นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน โดยได้รับคำชี้แจงว่า ในตำรายาหลิ่งหนานไฉ่เย่าลู่ มีการกล่าวถึงการใช้หนวดข้าวโพด หรือไหมข้าวโพดในการรักษานิ่วในปัสสาวะ แต่ไม่ใช้เป็นตัวยาหลักและไม่ใช่ตัวยาที่นิยมใช้รักษานิ่วในปัสสาวะในปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลักการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ไม่ใช้ตัวยาเดี่ยวในการรักษาโรค จะต้องมีตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัวยาช่วย และตัวยานำพา จัดขึ้นเป็นตำรับยาเพื่อใช้รักษาโรคต่างๆ ส่วนกระเทียมก็ไม่มีสรรพคุณในการรักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ข้อมูลที่แชร์ต่อๆ ในขณะนี้เป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงต่อสุขภาพ หรือแม้แต่การเสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้อง หากมีข้อสงสัยเรื่องการรักษาโรคต่างๆ ถามโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 0-2591-7007