รอบรั้วรอบโลก

อาร์เจนตินา ปล่อยลูกแร้งคอนดอร์ 7 ตัว กลับสู่ธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์แร้งคอนดอร์แอนดีส (Andean Condor Conservation Programme) ได้ปล่อยลูกแร้งคอนดอร์จำนวน 7 ตัว ที่มาจากหลายถิ่น กลับสู่ถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งแอตแลนติกใต้ ในเขตปาตาโกเนียของอาร์เจนตินา (Argentine Patagonia) โดยลูกแร้งบางตัวเป็นแร้งที่ถูกช่วยเหลือมา และบางตัวมาจากโครงการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ ขณะที่แร้งเหล่านี้จะถูกติดสัญญาณที่เชื่อมต่อกับดาวเทียม เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของพวกมันได้ สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ปล่อยแร้งกลับสู่ธรรมชาติแล้วทั้งสิ้น 64 ตัว และจากการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันพบว่าบางตัวบินไปไกลถึง 600 กิโลเมตร จากจุดที่ถูกปล่อย ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เทือกเขาแอนดีส ไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก