เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศบค.เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ลด - เตรียมเปิดบ้านเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,709 คน ที่สำคัญและ ศบค.กังวลคือ การติดเชื้อใหม่ในเรือนจำ และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอัตราสูง แต่การฉีดวัคซีนน้อย จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

สำหรับผู้ที่ยังรักษาตัวทั้งประเทศมี 132,573 คน เป็นผู้ป่วยหนัก 3,582 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 773 คน ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ผู้เสียชีวิตใหม่มี 106 คน โดยกลุ่มเสี่ยงยังเป็นผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเช่นเดิม คือ 93%

ขณะที่ภาพรวมของประเทศลดลงตามลำดับทำให้มีจังหวัดที่เป็นสีเหลือง สีเขียวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ เป็นพื้นที่สีขาวหรือไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่แล้ว ส่วนภาคใต้ มีสีเหลืองในจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับการฉีดวัคซีนที่เป็นไปตามเงื่อนไข คือ ฉีดวัคซีนให้กับประชากรเข็มที่ 1 เกิน 70% พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

เช่นเดียวกับ กทม.ที่เตรียมเปิดบ้านเปิดเมืองตามวิถีชีวิตใหม่ เพราะขณะนี้มีผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เกิน 100% แล้ว เข็มที่ 2 อีกกว่า 42% อีกทั้งตัวเลขติดเชื้อใหม่เริ่มปักหัวลงทำให้การเปิด กทม. มีความเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า พื้นที่พร้อม สาธารณสุขพร้อม แผนรองรับพร้อม และมีแผนยุติโครงการกรณีเกิดการระบาด

เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบการติดเชื้อลดลง บริหารจัดการวัคซีนได้ดี จะเป็นพื้นที่นำร่องต่อไป ส่วนชลบุรี ถึงติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่จะดูเป็นรายอำเภอ รายตำบล สามารถเป็นพื้นที่นำร่องเปิดเมืองได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศบค.ชุดใหญ่ จะพิจารณาเปิดกิจการกิจกรรมเพิ่มต่อไป