เจาะประเด็นข่าว 7HD

เริ่มวันแรก ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้นักเรียน 10 - 18 ปี รอดูผลข้างเคียง ย้ำพบน้อยกว่าผู้ใหญ่

วันนี้เป็นวันแรกที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 18 ปี ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ในรอบแรกเป็นนักเรียนจาก 43 โรงเรียน ประมาณกว่า 50,000 คน สามารถฉีดได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนต่อวัน จากนั้นจะเปิดฉีดในรอบที่ 2 อีก 89 โรงเรียน มีนักเรียนที่จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มอีกประมาณ 50,000 คน รวมมีนักเรียนได้รับวัคซีนกว่า 108,000 คน โดยจะฉีดไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม หรือจนกว่าจะครบ

ขณะที่ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานก่อนมาฉีดด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ศึกษาข้อมูลการดูแลหลังฉีดวัคซีน ส่วนน้องๆ เด็กนักเรียนเอง บอกว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี จึงไม่ค่อยกังวลมากนัก

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนแบบปกติ โดยเร็วที่สุด ซึ่งอาการหลังฉีดวัคซีนในเด็กพบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ อาจมีอาการเจ็บ เลือดออก บวม ช้ำในจุดที่ฉีดยา หรือหน้ามืดได้ ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งข้อความผ่านมือถือ ติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นระยะ เด็กนักเรียนที่ได้รับวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 แล้ว จะต้องทิ้งระยะเวลาไปประมาณ 3-4 สัปดาห์ จึงจะมาฉีดเข็มที่ 2