เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ภาวะ ลองโควิด อาการคงค้างหลังติดเชื้อโควิด-19

กรมควบคุมโรค เปิดเผยข้อมูล พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายและตรวจไม่พบเชื้อ จะพบอาการหลงเหลือ ที่เรียกกันว่า "ลองโควิด (Long Covid)" บางคนอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง หรือกลุ่มสีแดง ในสัดส่วน ร้อยละ 30-50 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้

โดยอาการที่พบจะมีตั้งแต่ ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยล้า ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ท้องเสีย เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง และบางรายอาจมีอาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย

ถ้ามีอาการเหล่านี้อย่านิ่งนอนใจ ผู้ป่วย ควรพบแพทย์เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เพราะบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงจากตัวยาที่ใช้ในการรักษา หรือบางรายอาจจะมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วย จึงต้องมีการตรวจ และทำการรักษาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่หากไม่พบผลข้างเคียงจากการรักษาหรือโรคร่วม ภาวะลองโควิด สามารถดีขึ้นและหายกลับมาเป็นปกติได้ ภายใน 3-6 เดือน