เส้นทางบันเทิง

เส้นทางบันเทิง ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

เส้นทางบันเทิง ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

- เอส กันตพงศ์ โชว์น้องไรชู สุนัขแสนรู้ พร้อมฝากละคร แม่เบี้ย 2 ตอนสุดท้าย
- เบื้องหลังฉากร้าย ๆ ของ เจี๊ยบ ชมพูนุช ในละคร แม่เบี้ย