ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลำปาง

ที่โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเข็มแรกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 5,000 โดส มีเพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย รวม 2,500 คน โดยเริ่มให้บริการฉีดวันนี้เป็นวันแรก และจะดำเนินการฉีดให้ครบตามเป้าหมายต่อไป

ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเข็มแรกแก่พระสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองปาน รวม 239 คน พร้อมลงพื้นที่เชิงรุกให้บริการฉีดวัคซีนตามบ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมายังหน่วยให้บริการฉีควัคซีนได้

จังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทานวัคชีนชิโนฟาร์ม 5,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยสะสม 1,885 คน หายป่วย 1,807 คน และอยู่ระหว่างการรักษา 63 คน

ข่าวอื่นในหมวด