7 สีช่วยชาวบ้าน

กรมทางหลวงชนบท ชี้แจงปัญหาถนนพัง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ปัญหาถนนพัง และป้ายบอกทางซ้ำซ้อน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

กรมทางหลวงชนบท ชี้แจงปัญหาถนนพัง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เริ่มกันที่ปัญหาถนนทางหลวงชนบท สาย 3052 วังน้ำเขียว-เขาใหญ่ พังเสียหาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้เส้นทางบ่อยครั้ง นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ชี้แจงว่า หลังตรวจสอบพบว่าเส้นทางดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท แต่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.วังน้ำเขียว

เบื้องต้นแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้ประสานให้ อบต.วังน้ำเขียว เร่งแก้ไขซ่อมแซม ส่วนระยะยาวจะประสานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางต่อไป

แขวงทางหลวงชนบท แก้ปัญหาป้ายบอกทางซ้ำซ้อน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ส่วนปัญหาป้ายบอกทางซ้ำซ้อน บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้ใช้เส้นทางบอกว่า ทำให้เกิดความสับสน บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ อยากให้แก้ไข

ล่าสุด นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุงและจัดระเบียบป้ายควบคุมการจราจร และป้ายแนะนำสถานที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ และลดความสับสนในการขับขี่เรียบร้อยแล้ว