7HDร้อนออนไลน์

ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงล้นพนังกั้นน้ำ เอ่อท่วมหมู่บ้าน

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ( 21 ก.ย.64 ) มีฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขาพังเหย เทือกเขาภูแลนคา แหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงมารวมกันที่ลำน้ำชี น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านกระฮาด ต.กระฮาด อ.เนินสง่า  ส่วนบริเวณ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ ระดับน้ำสูงขึ้น จนล้นผนังกั้นน้ำ ต้องนำเอากระสอบทรายมาเสริมกั้นตามลำน้ำชีระยะทางกว่า10 กม. ซึ่งถูกน้ำเซาะพังเสียหายเป็นระยะ นอกจากนี้จังหวัดสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งเข้าไปประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว