ข่าวเด็ด 7 สี

นายกรัฐมนตรี ชู BCG ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี ใช้เวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประกาศ ชูโมเดลเศรษฐกิจ 3 ส่วน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เป็นมาตรการฟื้นฟูประเทศจากพิษโควิด-19  อย่างสมดุล สอดรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ

ทั้งการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกช่วงอายุ ยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขให้พอเพียงอย่างเร่งด่วน พร้อมตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ไทยทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030 ด้วย