7HDร้อนออนไลน์

กทม. ลุย ฉีดไฟเซอร์ ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง

วันนี้ (21 ก.ย. 64) ที่ รพ.วชิรพยาบาล มีการ ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ รวมทั้งเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. และสังกัดอื่นๆ

โดยบรรยากาศ ณ จุดรับวัคซีนเต็มไปด้วยผู้ปกครองและเด็กที่เข้ามารับวัคซีน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ รพ.วชิรพยาบาล ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนครั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาทำการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนด้วย พร้อมให้ข้อมูลว่า วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ที่เป็น 7โรคกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมทั้งเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. และสังกัดอื่นๆ แบ่งเป็นฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 800 โดส และฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 700 โดส (ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่27 ส.ค.64)

ทั้งนี้ จากการลงทะเบียนมีเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็น 7โรคกลุ่มเสี่ยง แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 คน ขณะนี้ดำเนินการฉีดแล้วประมาณ 2,000 คน เหลืออีก 3,000 คน หาก กทม. ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการฉีดให้ครบ

โดยความตั้งใจของ กทม. ที่จะฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุ 12-18 ปี ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคน ไม่เฉพาะที่เป็น 7 โรคกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งมีประมาณ 1 ล้านคน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาจจะมีการเปิดภาคเรียน โดยหากสามารถฉีดวัคซีนให้เด็กครบทุกคนหรือ 70% ขึ้นไปก่อนเปิดภาคเรียน จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดความกังวลใจของเด็กและผู้ปกครอง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่มีอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเกี่ยวกับการรับวัคซีนโดยสำรวจผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ดังนี้
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
กลุ่มอายุ 12 - 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม
กลุ่มอายุ 13 - 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม กลุ่มอายุ 15 - 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคได้แก่

1. โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคไตวายเรื้อรัง

5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6. โรคเบาหวาน 

7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ในการวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่การสำรวจกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและผู้ปกครองถึงความประสงค์ให้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 การจัดหน่วยสาธารณสุขเพื่อให้บริการฉีดวัคซีน การติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี เนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนจะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในสถานศึกษาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง