7HDร้อนออนไลน์

ไข่เน่า และ แฟนหนุ่ม สำนึกผิด ได้ประกันชั้นสอบสวน หลังสอบปากคำนาน 5 ชั่วโมง

21 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. มีรายงานว่า หลังจากใช้เวลาสอบปากคำน้องไข่เน่า และแฟน  นานเกือบ 5 ชั่วโมง โดยมีทนายความของทั้งสองคนร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วย พนักงานสอบสวน สอท. ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนยอมรับเงื่อนไขและสำนึกผิด

โดยรับปากว่า ถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน จะไม่กลับไปมีพฤติกรรม ที่เข้าข่ายการยุยง หรือ ส่งเสริมให้มีการกระทำผิดศีลธรรมอันดีงาม อีก

ซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อถูกกล่าวหาสำนึกผิดและยอมรับเงื่อนไข จึงให้พนักงานสอบสวนพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยตีวงเงินประกันคนละ  100,000 บาท โดยกำชับให้ทั้งสองคนปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก