เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้ติดเชื้อใหม่ลดต่ำในรอบ 2 เดือน

โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 คน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงบางวันผู้ติดเชื้อสูงขึ้นบ้างก็ตาม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนผู้ติดเชื้อ 13,798 คน วันที่ 16 อยู่ที่ 13,897 คน ส่วนวันที่ 17-18 กระโดดขึ้นมา เป็น กว่า 14,000 คน และก็ลดลงมาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ 10,919 คน ทำให้กราฟติดเชื้อรายวันอยู่ในลักษณะปักหัวลง และวันนี้ กทม.ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 2,561 คน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 7 วันเช่นกัน

และเมื่อดูแผนที่พบผู้ติดเชื้อรายวัน ก็พบว่าพื้นที่สีแดงลดลงกลายเป็นสีแสด สีเหลือง สีเขียว และจังหวัดน่านเป็นสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่

สำหรับผู้ป่วยรักษาหาย ยังอยู่ที่หลัก 10,000 คน วันนี้ก็มีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่วนผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่ 131,655 คนโดยต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการหนัก และใส่เครื่องช่วยหายใจ ที่ถึงจะมีทิศทางลดลง แต่หากผู้ป่วยเหล่านี้ อาการดีขึ้นจะลดจำนวนผู้เสียชีวิต

สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่ 143 คน และเมื่อดูจำนวนก็ลดลงเรื่อยๆ วันที่ 17 อยู่ที่ 171 คน, วันที่ 18 อยู่ที่ 122 คน, วันที่ 19 อยู่ที่ 117 คน และต่ำสุดคือเมื่อวานนี้อยู่ที่ 106 คน

ขณะที่การฉีดวัคซีนล่าสุดพุ่งไปที่ 45.2 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 กว่า 29 ล้านคน และเข็มที่ 2 กว่า 15 ล้านคน ขณะที่บูสเตอร์เข็ม 3 อีก 6.2 แสนคน