7HDร้อนออนไลน์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ชาวจังหวัดลพบุรี 144,000 ชิ้น แจกจ่ายกลุ่มเปราะบางฐานะยากจน และพระสงฆ์

(21 ก.ย.64 )นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีมอบหน้ากากอนามัย 2,880 กล่อง ให้แก่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนของจังหวัดลพบุรี เข้ารับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายพระสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลน เพื่อนำไปใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบรมราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชน สามารถผ่านความทุกข์ยากความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปได้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดของจังหวัดลพบุรี คือ อำเภอเมืองลพบุรี 5,337 ราย รองลงมาคือ อำเภอโคกสำโรง 1,724 ราย  และอำเภอพัฒนานิคม 1,678 ราย ซึ่งจังหวัดลพบุรี มีการตรวจหาเชื้อสะสม 65,287 ราย ไม่พบเชื้อ 51,076 ราย พบเชื้อ 13,672 ราย รอผลตรวจ  539 ราย รักษาหายสะสม 10,982 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2,522 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 168 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง