7HDร้อนออนไลน์

ชัยภูมิอ่วม! น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 10 ปี เร่งเสริมพนังกั้นน้ำท่วมขนเป็ด 2 พันตัวหนี

(21 ก.ย.64) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ตอนกลางคืนยังคงมีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่อง ทำให้ยังคงมีน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาพังเหยและเทือกเขาภูแลนคา มวลน้ำจำนวนมากยังคงไหลทะลักลงจากต้นแม่น้ำชีต่อเนื่อง มวลน้ำมหาศาลได้ไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำชีตามพื้นทีลุ่มเป็นช่วงๆ มวลน้ำป่าในแม่น้ำชีได้ไหลเชี่ยวทะลักเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรบ้านละหาน ต.ละหาน ที่บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส มายาวนานนับกว่าสัปดาห์แล้ว

วันนี้ (21 ก.ย. 64) มวลน้ำยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้กัดเซาะซัดผนังดินกั้นแม่น้ำชี และเอ่อสูงท่วมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำชีน้ำหลายแห่ง เป็นช่วง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชีที่บ้านท่าแก้ง หมู่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มวลน้ำมหาศาลในแม่น้ำชี ได้เอ่อล้นพนังกั้นน้ำ มวลน้ำมหาศาลได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนระหว่างหมู่บ้าน ต้องปิดป้ายแจ้งเตือนมีระดับน้ำท่วมสูง รถเล็กห้ามผ่าน มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่สวนของชาวบ้านจำนวนมาก เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวหอมมะลิต้องจมอยู่ใต้น้ำเฉพาะที่บ้านท่าแก้งแห่งนี้กว่า 5,000 ไร่ บ่อเลี้ยงปลาถูกน้ำท่วม ปลาอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาได้หนีออกมาตามกระแสน้ำไหล และสัตว์เลี้ยงจำพวกเป็ดไก่จมหายไปกับสายน้ำจำนวนมาก รวมถึงที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่แห่งหนึ่งใกล้กับบ้านท่าแก้ง หมู่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า ซึ่งหญิงเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ บอกว่าได้เลี้ยงเป็ดไข่กว่า 2,000 ตัว ก่อนหน้านั้นได้ไข่เป็ดมากกว่าวันละ 50 แผง เมื่อน้ำท่วมในพื้นที่ฟาร์มเป็ดได้ขนเป็ดหนีน้ำท่วมจากฟาร์มเป็ดฝั่งโนนมาเลี้ยงในคอกเลี้ยงฝั่งที่อยู่ที่กับบ้านในพื้นที่สูงกว่าฝั่งนั้น 2 ,3 วันที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ ได้ไข่เป็ดเพียง10-12แผงต่อวันเท่านั้น เดือดร้อนมาก

ส่วนตามถนนเรียบฝั่งแม่น้ำชี ตั้งแต่พื้นที่ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร จนถึงบ้านท่าแก้ง ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า มีถนนหนทางทั้งในหมู่บ้านต่างๆ และถนนเชื่อระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำท่วมเสียหายเป็น ช่วง ๆ การสัจจรไปมารถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้ นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านท่าแก้ง หมู่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า ได้เร่งนำชาวบ้านทั้งชายและหญิง บรรจุกระสอบทรายไปเสริมพนังกั้นน้ำชีให้สูงขึ้น เพื่อลดมวลน้ำเข้าพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรปลูกข้าว และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรไปมากกว่านี้ ซึ่งนายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านท่าแก้ง หมู่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า บอกว่าในปีนี้น้ำท่วมในพื้นที่หนักสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเมื่อปี 53,54 ยังไม่มีพนังกั้นน้ำจากแม่น้ำชี น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนเสียหายหนัก ในปีนี้ได้มีการทำพนังกั้นน้ำสูงกว่า 1 เมตรแล้ว น้ำในแม่น้ำชียังล้นพนังกั้นน้ำจึงได้ร่วมแรงร่วมใจชาวบ้านมาช่วยกันบรรจุกระสอบทรายไปเสริมพนังกั้นน้ำชีให้สูงขึ้น เพื่อลดมวลน้ำเข้าพื้นที่ ขณะนี้ชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า มีน้ำท่วมหนักในหมู่ที่ 9 หมู่ 9 หมู่ 16 หมู่ 17 และหมู่ 8 ที่น้ำท่วมหนัก มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมประมาณ 5 พันไร่ 

ล่าสุด ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ได้เร่งให้มีการสำรวจพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดทั้งบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมใน 5 อำเภอ ตั้งแต่พื้นที่ อ.จัตุรัส อ.หนองบัวระเหว  อ.บ้านเขว้า อ.เนิ่นสง่า และ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อที่จะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมภายใน 2 วัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่ ได้เร่งออกให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเฝ้าติดตามตรวจสอบวัดปริมาณระดับน้ำป่าที่ไหลผ่านพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไป