7HDร้อนออนไลน์

ซิโนแวคครบโดส 24 ก.ย.นี้ ดีเดย์ลงทะเบียนฉีดเข็มกระตุ้น

ความคืบหน้าการฉีด #วัคซีนเข็มกระตุ้น ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบโดส 2 เข็ม วันนี้ ( 21 ก.ย.64 ) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัคซีนป้องโควิด-19 ทุกตัว เมื่อฉีดไปแล้วประมาณ 4-6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะลดลง แต่ยังสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ประเทศไทย ฉีดวัคซีนซิโนแวค ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64  โดยมีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 โดส จำนวน 3,499,802 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 827,960 คน เนื่องจากมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้วัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.64 ด้วยวัคซีนแอสตราเซนเนกาและไฟเซอร์ พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นมาก และมีความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนโควิดตามปกติ

สำหรับบุคลากรอื่นและประชาชนทั่วไป ที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค.64 ประมาณ 5.5 แสนคน กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยจะเสนอหลักการต่อ ศบค. หากเห็นชอบจะเริ่มแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหมอพร้อม  ทั้งแอปพลิเคชัน และไลน์ OA ผ่านสื่อสาธารณะ โรงพยาบาล และหน่วยบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ และเตรียมการลงทะเบียนตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.64 โดยใช้เอกสารรับรองการรับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ทั้งแบบกระดาษหรือดิจิทัล ลงทะเบียนได้ทั้งหน่วยบริการเดิมที่รับวัคซีน หน่วยบริการอื่นในจังหวัดเดิม หรือหากจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นในจังหวัดอื่น กรณีพื้นที่ กทม.ให้ติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประสานผ่านคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือ ทั้ง AIS DTAC และ TRUE เพื่อลงทะเบียน กรณีต่างจังหวัดให้ศึกษาระบบการลงทะเบียนและระบบนัดหมายของจังหวัดนั้นเข้าใจ หรือประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ตรวจสอบหลักฐาน จัดสรรคิวการฉีดเรียงตามเดือน คือ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ตามลำดับ และตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ โดยวันที่ 21-23 ก.ย.64 จะจัดส่งวัคซีน 50% ก่อน และทยอยจัดส่งตามจำนวนลงทะเบียนที่เหลือหรือจัดส่งเพิ่มตามความจำเป็น นอกจากนี้ ให้บันทึกการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบและติดตามอาการไม่พึงประสงค์และรายงานผลต่อกรมควบคุมโรค คาดว่าใช้เวลาฉีดประมาณ 1 เดือน

ส่วนการตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 1 ล้านโดส วันที่ 24 ก.ย.นี้ ได้เตรียมความพร้อมโดยให้แต่ละเขตสุขภาพ ฉีดวัคซีนเฉลี่ยเขตละ 1 แสนโดส รวม 12 เขตสุขภาพ โดยมีการกระจายระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป คาดว่าดำเนินการได้และวัคซีนมีเพียงพอ ส่วนระยะถัดไปจะฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนที่มีอยู่ โดยเดือน ต.ค.64 มีวัคซีน 24 ล้านโดส เดือน พ.ย. และ ธ.ค.64 เดือนละ 23 ล้านโดส คาดว่าจะฉีดได้เฉลี่ยวันละเกือบล้านโดส วันหยุดประมาณ 3-4 แสนโดส