เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ข้อเสนอแก้เรียนออนไลน์ถดถอย

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประเมินเด็กกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก กำลังประสบปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ รวมถึงประเทศไทยด้วย และยังพบประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ไม่มีสถานที่เงียบภายในบ้านถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญ คือ การขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ งัดแผน "5 On" เพื่อทำให้การศึกษาไทยไม่ถูกแช่แข็งจากโรคระบาด ป้องกันภาวะถดถอยด้านคุณภาพทางการศึกษา แต่นักวิชาการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เห็นต่างว่า ไม่ต้องทำถึง "5 on" เพียงจับ "3 On" ได้แก่ Online, On Site และ On Hand ให้มั่น และปฏิบัติให้ได้จริง โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ต้องปิดช่องว่างสอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพล เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา ชี้ชัดกลุ่มตัวอย่างเกือบ 4,000 คน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ต้องการรัฐบาลช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

จากนี้ยังต้องจับตากระทรวงศึกษาธิการ จะออกมาตรการใดเพิ่มเพื่ออุดช่องว่างทางการศึกษาซึ่งถูกโรคโควิด-19 บังคับให้ต้องเรียนทางไกลทั้งที่ระยะทางของนักเรียนบางคนอาจจะอยู่ไม่ห่างจากรั้วโรงเรียนไม่ให้พลาดเป้าหมาย หวังว่าการศึกษาจะสร้างคน เรียนรู้พัฒนาได้ตามวิถีชีวิตใหม่