ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบเสาไฟเรือใบ เทศบาลเมืองสตูล

ข่าวภาคค่ำ - ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟวอล์กเวย์ เทศบาลเมืองสตูล ที่มีหัวเสาเป็นรูปเรือใบ หรือเรือสำเภา ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 พบอะไรบ้าง ไปติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

สำหรับโครงการพัฒนาจังหวัดดังกล่าว เป็นการสร้างกำแพงกันดินพร้อมบล็อกทางเดิน สร้างทางลงท่าน้ำแบบขึ้นบันได มีสะพานคนเดินข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 จุด เสาไฟฟ้าประติมากรรม 72 ต้น ศาลาที่พัก 4 หลัง กระถางต้นไม้ 142 ใบ ที่จังหวัดสตูล ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 47,999,900 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2557 เสร็จสิ้นเมื่อปี 2558 จากนั้น ได้ส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองสตูลเป็นผู้ดูแล ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสตูล ไม่ได้มีส่วนในการก่อสร้าง แต่ต้องจัดเงินมาดูแลซ่อมบำรุงมาโดยตลอด

ซึ่งการลงพื้นที่ของ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการที่ใกล้เคียงกับโครงการที่ถูกตรวจสอบก่อนหน้านี้ ตามนโยบายของเลขาธิการ ป.ป.ช. ซึ่งกรณีเสาไฟรูปเรือใบ ไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากเป็นการโอนจากจังหวัดสตูล มาให้เทศบาลเมืองสตูลดูแล แต่พบว่ามีการชำรุดของเสาไฟ และได้แจ้งให้ทางเทศบาลเมืองสตูล แก้ไขแล้ว

พรุ่งนี้ตามกันต่อในจังหวัดสตูล มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเสาไฟประติมากรรมที่ไหนบ้าง และไปฟังข้อเสนอแนะของอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเสาไฟประติมากรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีการอ้างใช้คำว่าประติมากรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งยากแก่การตั้งราคากลาง