ข่าวภาคค่ำ

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อฯ

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อฯ เพื่อใช้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉินในอนาคต

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สาระสำคัญ เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือ ขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติ และกรณีที่มีความร้ายแรง ให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว มีการเพิ่มหมวดบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่เน้นภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคต พร้อมย้ำไม่มีการนิรโทษกรรมนักการเมืองตามที่หลายฝ่ายกังวล มีเพียงความคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดยสุจริต ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขเท่านั้น

โดย พ.ร.ก.ฉบับนี้ ถูกจับตาว่าอาจนำมาใช้เพื่อให้การบริหารสถานการณ์โควิด-19 มีความต่อเนื่อง หลังมีแนวโน้มว่าจะไม่ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อครบกำหนดสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ ศบค.ต้องจบภารกิจ ส่งไม้ต่อให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลักต่อไป

คณะรัฐมนตรียังมีมติ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี และขยายกรอบเวลาลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามหลักเกณฑ์เดิม เพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน

รวมทั้งอนุมัติงบกลางกว่า 27,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งการขยายเวลาลดภาระค่าน้ำค่าไฟ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 อุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าเดินทาง ลดค่าก๊าซหุงต้มตามเงื่อนไข คงเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทต่อเดือน และเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง