7HDร้อนออนไลน์

เรียนออนไลน์การบ้านหนัก! นักเรียน-นักศึกษา แห่จ้างทำการบ้านในออนไลน์กันโจ่งครึ่ม สะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

จากการตรวจสอบในโลกออนไลน์ พบการรับจ้างทำการบ้านเป็นที่สนใจมาก โดยเฉพาะโลกทวิตเตอร์  พบแฮชแท็ก #รับทำการบ้าน  มีผู้เสนอว่าจ้าง และเสนอตัวทำการบ้านแทนกันโจ่งครึ่ม ตั้งแต่ รับทำการบ้านในรายวิชาต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษ ,คณิตศาสตร์ รับทำข้อสอบ ,สรุปงาน, พิมพ์งาน,  รับเขียนเรียงความ, รับทำ PowerPoint, แปลภาษา ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และการตกลงกัน เริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นละ  5 -10 บาท      

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผยว่า "เรื่องของการ “รับจ้างทำการบ้าน” มีในแวดวงการศึกษาไทยนานแล้ว แต่กลับมาบูมในช่วงนี้ เพราะนักเรียน นิสิต นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ ที่มีการบ้านเพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นธุรกิจจริงจังเพราะมีช่องทางออนไลน์ เด็กบางกลุ่ม ก็ต้องการหางานทำ หารายได้เสริม

สะท้อนความผิดพลาดครั้งใหญ่ของการสอนออนไลน์ การที่สั่งงานเด็กโดยที่ไม่ออกแบบงานที่มันจะเป็นประโยชน์กับเด็กจริงๆ ส่งเป็นใบงาน เติมคำ ซึ่งก็ลอกกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสอนออนไลน์ เขาก็ต้องการแค่หลักฐาน เพื่อไปใช้ในการรายงานว่า เรื่องนี้มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว มันก็เลยเกิดการสั่งการบ้านเยอะ มีใบงานทุกวัน ภาระจึงตกอยู่ที่เด็ก พอเด็กทำงานไม่ไหว แล้วบางครั้งก็เป็นงานที่เด็กไม่ได้รู้สึกอยากทำมัน กระแสมันเลยมาบูมช่วงนี้"

ซึ่งคงต้องฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ในแวดวงการศึกษาไทย ไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือจัดการศึกษาให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง