ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง และแบบดิจิทัล จํานวน 20 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว จาก "โครงการปันลมปราณ" จํานวน 30 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โรงพยาบาลธวัชบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวนมาก โรงพยาบาลฯ จึงได้ขยายกําลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนาม ขนาด 140 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย รวมถึงดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบ Home Isolation

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง