ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก

ที่หอประชุมอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธี

จังหวัดตาก ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,939 ครัวเรือน เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 97 สาย และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 13,000 ไร่ ทางจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด