ประเด็นเด็ด 7 สี

ระดับน้ำในลำน้ำมูล ล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ประเด็นเด็ด 7 สี - ระดับน้ำในลำน้ำมูล เริ่มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าว และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอโนนสูง เร่งแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่คลี่คลาย แต่กลับขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ไหลมาจาก อำเภอปักธงชัย ผ่านไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วไหลไปยังพื้นที่ ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูล ล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรใน ตำบลลำมูล และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ บ้านป่ารัง หมู่ที่ 1 และบ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง กว่า 10 หลังคาเรือน เพราะบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ติดกับลำน้ำมูล

จากภาพมุมสูง จะเห็นว่าปริมาณน้ำได้โอบล้อม วัดบ้านป่ารัง ตำบลลำมูล และกำลังจะไหลเข้าท่วมภายในวัด ซึ่งในปีนี้ ปริมาณน้ำมาเร็วมาก ประกอบกับหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านมา จึงฝากแจ้งเตือนชาวบ้าน ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้ตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น