สนามข่าว 7 สี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โต้ อย.ฉีดวัคซีนในเด็ก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ผลดี ผลเสีย ซึ่งสวนทางกับ สำงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ที่ยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็ก อายุ 3 ขวบ ถึง 17 ปี

จากกรณี นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้เผยมติที่ประชุม ยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในเด็ก อายุ 3 ขวบ ถึง 17 ปี โดยขณะนี้ อย. ได้ให้บริษัทผู้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่งข้อมูลด้านความปลอดภัย และประสิทธิผล การฉีดวัคซีนในเด็กแบบฉุกเฉินในต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติม เช่นที่ประเทศจีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

ล่าสุด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า จะยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กและเยาวชน อายุ 10 ขวบ ถึง 18 ปี ตามที่ได้เปิดรับสมัครไปก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ทัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมย้ำว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม มีความปลอดภัยสูงกว่าวัคซีนยี่ห้ออื่น

ดังนั้น จึงอยากให้การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กและเยาวชนครั้งนี้ เป็นการศึกษาตัวอย่างการฉีดวัคซีนในเด็กและเยาวชน