สนามข่าว 7 สี

มติ ครม. อนุมัติต่างชาติเช่าซื้อที่อยู่ในไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ หรือขายชาติ?

มติ ครม. อนุมัติให้ต่างชาติเช่าซื้อที่อยู่ในไทย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือขายชาติ? ติดตามเรื่องนี้กับคุณอนุวัต เฟื่องทองแดง