7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องโรงงานกำจัดขยะส่งกลิ่นเหม็น จ.สระแก้ว

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านที่จังหวัดสระแก้ว ร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานกำจัดขยะ เรียกร้องให้ตรวจสอบและแก้ไข

ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 8 ตำบลทับจันทร์ กับหมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือร้องเรียนกับประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จังหวัดสระแก้ว และนายก อบต.คลองทับจันทร์ กรณีโรงงานกำจัดขยะส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านเดือดร้อน เพราะกลิ่นเหม็นรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ใช้ชีวิตลำบาก และกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการแก้ไข

ด้าน นายสุรพงษ์ ธรรมวรางกูร ประธาน ทสม.จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมตรวจสอบ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

ส่วน นายสมหมาย บาดาล นายก อบต.คลองทับจันทร์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะประสานทางโรงงานกำจัดขยะให้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ชี้แจงแนวทางแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านต่อไป