7 สีช่วยชาวบ้าน

ถนนเชื่อม 2 อำเภอพัง เรียกร้องแก้ไข จ.ยโสธร

ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาถนนพัง หลังฝนตกต่อเนื่อง วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

ถนนลูกรังในเขตตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่เชื่อมไปออกอำเภอไทยเจริญได้ ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่ อบต.โนนเปือย ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่า ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด จึงอยากให้ทางจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพื่อความชัดเจน และหาแนวทางแก้ไขต่อไป