7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ปลูกพืช เพิ่มผึ้ง?

สัตว์ร่วมโลกที่ว่าคือ "ผึ้ง" เห็นตัวจิ๋ว ๆ แบบนี้ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก ถึงขนาดมีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีผึ้ง ไม่มีเรา เพราะทุกวันนี้มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว เราจะช่วยมันได้อย่างไร ไปติดตาม

หลัก ๆ แล้วมาจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีในพื้นที่การเกษตร รวมไปถึงการขยายพื้นที่เมือง รุกล้ำแหล่งอาหารตามธรรมชาติของผึ้ง นี่จึงเป็นที่มาของการสร้างสวนต้นแบบในเมือง ภายใต้โครงการ "Feed Citybees" ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ที่อยู่คอนโด หรือพักอาศัยในพื้นที่จำกัด ช่วยเพิ่มพื้นที่อาหารให้ผึ้งได้ โดยปลูกพืชผักในกระถาง เลือกที่มีดอก ยิ่งถ้ามีดอกสีเหลือง หรือแดงจะยิ่งดี เพราะเป็นสีที่ผึ้งชอบมากที่สุด

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้