7HDร้อนออนไลน์

รณรงค์ธรรมดาเอาไม่อยู่! เทศบาลยายแย้มวัฒนาจับมือชุมชนตั้งศาล-ติดป้ายสาปแช่งคนลอบทิ้งขยะข้างทาง

(22 ก.ย.64)  นายอภิสิทธิ์  วรศักดิ์กัญญา  นายกเทศมนตรีตำบลยายแย้มวัฒนา  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายธำรงค์  ชำนิจศิลป์  ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า 20 คน ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิตามความเชื่อและติดป้ายสาปแช่งบริเวณริมถนนป่าสาธารณะประโยชน์บ้านโนนทอง ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อกับตำบลตาจง  อ.ละหานทราย โดยป้ายที่นำมาติดมีทั้งหมด 3 ป้าย ข้อความว่า  “ฟ้ามีตาจงสาป ผู้ใดรอบทิ้งขยะเศษอาหารลงในพื้นที่สาธารณะ ขอให้ชีวิตประสบแต่ปัญหาตลอดเวลา  ผู้ใดไม่ทิ้งขยะลงพื้นที่สาธารณะ ขอให้ชีวิตประสบแต่ความรุ่งเรืองตลอดไป, ใครทิ้งขยะข้างทาง ขอให้…. ทั้งคนทิ้งและครอบครัว ฟ้าดินเป็นพยาน  และท้องถนนสะอาดปลอดภัย ชาวยายแย้มใส่ใจ ไม่ทิ้งขยะริมทาง”   ซึ่งการตั้งศาลพระภูมิและติดป้ายสาปแช่งผู้ที่ลักลอบทิ้งขยะข้างทางและป่าสาธารณะในครั้งนี้  ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาหรือผู้ที่คิดจะนำขยะมาทิ้งเกิดจิตสำนึกหรือกลัวเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่กล้านำขยะมาทิ้งบริเวณนี้ก็จะทำให้ปัญหาขยะลดลง

นายอภิสิทธิ์  วรศักดิ์กัญญา นายกเทศมนตรีตำบลยายแย้มวัฒนา กล่าวว่า    เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา มีพื้นที่ติดกันกับเทศบาลตำบลตาจง อ.ละหานทราย   ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนทำการรณรงค์ในหลายรูปแบบทั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ ปลูกจิตสำนึกให้คัดแยกหรือรีไซเคิล รวมถึงนำชาวบ้านไปเก็บขยะไปกำจัดทำลายอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งไม่หยุด โดยป่าสาธารณะดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่  ที่ผ่านมามีผู้ลักลอบนำขยะหลากหลายชนิดรวมถึงเศษอาหารมาทิ้งบริเวณนี้ประมาณมาก 30 – 40  ตัน  เวลาฝนตกก็จะเกิดน้ำพัดขยะเข้าไปในชุมชน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและเกิดปัญหาขยะตกค้าง  ทางเทศบาลจึงได้เกิดแนวคิดร่วมกับชุมชนตั้งศาลพระภูมิและติดป้ายสาปแช่งบริเวณริมทางดังกล่าว    เพื่อหวังว่าคนที่ขับรถผ่านไปมาหรือผู้ที่คิดจะนำขยะมาทิ้งได้เกิดจิตสำนึกหรือกลัวเรื่องกฎแห่งกรรม จะไม่กล้าทิ้งขยะก็เชื่อว่าจะได้ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ด้านนายธำรงค์  ชำนิจศิลป์  ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บอกว่า เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ไม่มีรถเก็บขยะไม่มีถังขยะวางตามบ้าน และไม่มีบ่อกำจัดขยะ  เพราะตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลเล็กๆ และชาวบ้านก็สามารถจัดการขยะต่างๆในครัวเรือนของตนเองได้ดีพอสมควร  ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีรถเก็บขยะในพื้นที่  ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ลงพื้นที่รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งคนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ปัญหาคือคนจากนอกพื้นที่หรือผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมายังแอบนำขยะมาทิ้งตามริมถนนหรือป่าสาธารณะ   เกิดปัญหาขยะสะสมมากว่า 10 ปีแล้ว  ทางเทศบาลก็พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ยังมีคนแอบนำขยะมาทิ้งเรื่อยๆ  กระทั่งนายกฯ ได้เกิดแนวคิดว่าคนมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จึงได้ร่วมกับชุมชนตั้งศาลพระภูมิและติดป้ายสาปแช่งไว้บริเวณดังกล่าว  เพื่อหวังว่าคนจะไม่กล้าทิ้งขยะก็จะทำให้ปัญหาขยะลดลงได้

ขณะที่ น.ส.กวิตา  ปัดสำราญ ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็จะพบว่ามีคนแอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก  ซึ่งชาวบ้านก็ต้องช่วยกันกำจัดเป็นประจำ คาดว่าส่วนใหญ่เป็นฝีมือคนนอกพื้นที่หรือคนค้าขาย   เพราะคนในพื้นที่จะให้ความร่วมมือเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะเปียก ก็เชื่อว่าการตั้งศาลและติดป้ายสาปแช่งครั้งนี้จะลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะริมทางและป่าสาธารณะลดลงได้บ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนด้วยเช่นกัน