7HDร้อนออนไลน์

โมเดอร์นา จองแล้วไม่ต้องเก็บเป็นวัคซีนเข็มที่ 4

วันนี้ ( 22 ก.ย.64 ) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 21 ก.ย.64 มีผู้รับวัคซีนสะสม 46,023,016 โดส วานนี้มีผู้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 811,915 โดส แบ่งเป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 300,033 คน เข็มที่ 2 จำนวน 511,087 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 795 คน

ส่วนข้อซักถามของผู้ที่จองซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ว่าควรฉีดเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือควรฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนกาก่อน แล้วเก็บโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็มที่ 4 ซึ่ง นพ.เฉวตสรร ได้ให้คำตอบว่า ขณะนี้วัคซีนโมเดอร์นา มีกรอบระยะเวลาในการส่งมอบชัดเจนขึ้น ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และได้จองซื้อวัคซีนทางเลือกไว้กับภาคเอกชน ไม่ต้องรีบร้อน ควรอดใจรอฉีดโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ทั้งนี้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จะทยอยฉีดให้กับผู้ที่ได้รับซิโนแวคครบโดส ในช่วงเดือน ก.พ.- พ.ค.64  โดยจะได้รับแจ้งให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น หากไม่ได้รับการติดต่อหรือข้อมูลตกหล่น สามารถติดต่อกับสถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้

วัคซีนเป็นตัวเปลี่ยน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งกับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงอยากให้ทุกคนมั่นใจ เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง