7hdร้อนออนไลน์

น้ำลำเชียงไกรทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านใน อ.โนนสูง

วันนี้ (22 ก.ย.64) ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ต.จันอัด อ.โนนสูง ระดับน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตร ระยะทางยาวกว่า 200 เมตร และปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ยังได้ไหลเข้าท่วมภายในวัดบ้านด่านติง โดยเฉพาะศาลาวัด และเมรุเผาศพ ถูกน้ำหลากเข้าท่วมสูงถึง 30 เซนติเมตร พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันเตรียมกระสอบทราย เพื่อนำไปปิดกั้นทางน้ำไหล

นายอุทัย คงกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ ปริมาณน้ำจากลำเชียงไกรมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านไม่ทันได้ตั้งตัว บางหลังคาเรือน ไม่สามารถเก็บข้าวของภายในบ้านออกได้ทัน ทำให้ถูกน้ำท่วมเสียหาย โดยเฉพาะสะพานข้ามลำน้ำลำเชียงไกร บริเวณบ้านด่านติง พบว่าปริมาณน้ำไหลแรงมาก ชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันนำกระสอบทรายป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมสะพานเข้าออกหมู่บ้าน และนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายแล้วกว่า 500 ไร่ โดยคาดว่าปริมาณน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีก จำเป็นต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวันต่อวัน