เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : 1 ตุลา ฝันค้าง ส่อเลื่อนเปิด 5 จังหวัด

ในการประชุม ศบค.ชุดเล็กวันนี้จะรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ภูเก็ต Sandbox และพิจารณาการใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ในการเปิดพื้นที่ Sandbox ทั่วประเทศ รวมทั้งการปรับแผนเปิดเมืองท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนเปิดเมืองไปเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าการเปิดบางพื้นที่ของจังหวัดจะต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย 1 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยต้องพิจารณาทั้งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 1,500,000 คน ขณะนี้การฉีดวัคซีนเข็มแรกดำเนินการไปแล้วกว่า 1,200,000 คน หรือมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเข็มที่ 2 คาดภายในสิ้นเดือนนี้จะฉีดได้กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการจัดทำแผนท่องเที่ยวในลักษณะ sealed route ก็ยังอยู่ระหว่างหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ศบค. ในวันที่ 27 กันยายนนี้ ต่อไป จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจต้องเลื่อนการเปิดเมืองจากวันที่ 1 ตุลาคม ออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้สภาพพื้นของจังหวัดโดยเฉพาะพัทยา บางละมุง และสัตหีบ พื้นที่เป้าหมายในการจะเปิดรับท่องเที่ยวนำร่องก่อนนั้น มีลักษณะทางกายภาพไม่ใช่พื้นที่เกาะ จึงมีความยากมากกว่าภูเก็ต ในการจะจำกัดเส้นทางท่องเที่ยว อีกทั้งธุรกิจส่วนใหญ่ยังเป็นกิจการในภาคกลางคืนทำให้ต้องมีการพิจารณาแผนการเปิดรับอย่างเคร่งครัด เพราะต้องจัดหามาตรการท่องเที่ยวสอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งกิน ดื่มและท่องเที่ยวที่มีอิสระ แต่ยังต้องคำนึงความปลอดภัยด้านโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องไม่เกิดการระบาดของโรคด้วย

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวจะดำเนินการใต้รูปแบบเดียวกับจังหวัดภูเก็ต อาทิ นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบโดส, มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีหลักฐานว่ารักษาหายแล้วนานไม่เกิน 90 วัน มีประกันสุขภาพ, เข้าพักกับโรงแรมซึ่งมีมาตรฐาน SHA Plus และท่องเที่ยวพักในจังหวัด 14 วัน ก่อนเดินทางออกไปพื้นที่อื่น หากอยู่ไม่ครบ 14 วัน ต้องเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่บินตรงออกราชอาณาจักรเท่านั้น