เช้าข่าว 7 สี

ก.คลังพร้อมเติมเงินคนละครึ่ง เชื่อมจ่ายฟู้ดเดลิเวอรี

กระทรวงการคลัง จะเติมเงินรอบที่ 2 อีก 1,500 บาท เข้าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.9 ล้าน คน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง จะสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรีได้แบบถูกต้อง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเฉพาะในส่วนค่าอาหาร เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 2 บริษัท

สามารถเข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ง.com นอกจากนี้ได้ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ จากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 1,400,000 สิทธิ เป็น 1,000,000 สิทธิ ส่วนรายละเอียดของโครงการสามารถ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com