7hdร้อนออนไลน์

ชัยภูมิ น้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน

วานนี้ (22 ก.ย.64) เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันในพื้นที่ อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ทำให้เกิดปริมาณน้ำลงมาสะสมจำนวนมาก และเกิดน้ำล้นสันอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ห้วยฝรั่ง ไหลเข้าท่วมถนนเข้าหมู่ 11 บ้านดงลาน ถูกตัดขาดนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ประชาชนที่อยู่ติดริมคลองน้ำในพื้นที่ อ.เทพสถิต

ด้านนายสิธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง คอยเฝ้าระวังออกช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม โดยการขนย้ายสิ่งของ การเก็บเศษกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำ ให้น้ำสามารถระบายได้คล่องตัว

ทั้งนี้ฝ่ายปกครอง อ.เทพสถิต ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และตรวจดูระดับน้ำ โดยให้ประชาชนได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูง ห้ามเด็กลงเล่นน้ำในระยะนี้ รวมทั้งให้ระวังสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์มีพิษที่มากับกระแสน้ำเข้าไปในบ้านเรือนให้ระวังกระแสไฟฟ้าในช่วงที่น้ำท่วม และให้หมู่บ้านประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน