7HD ร้อนออนไลน์

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม 3 ให้กับประชาชนตั้งแต่วันพรุ่งนี้

วันนี้ ( 23 ก.ย. 64 ) แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวถึงการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้แก่ประชาชนที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ว่า  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (24 ก.ย. 64)   โดยในช่วงแรก จะฉีดให้กับผู้ที่รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก่อน ซึ่งมีประมาณ 1 แสน 5 หมื่น โดยจะทยอยฉีดวันละ 10,000 - 15,000 คน ไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม  โดยใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกา โดยทางศูนย์ฯจะส่ง SMS แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   ซึ่งผู้ที่จะมารับวัคซีนได้ ต้องได้รับ ข้อความนัดหมาย หรือ เข้าไปดูการนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งจะมีการแสดงวันนัด โดยประชาชนที่ไม่สะดวกมาในเวลาที่ได้นัดหมาย ก็สามารถมาได้ภายใน 7 วัน หากเกิน ให้เข้าไปเลื่อนวันนัด ผ่านไลน์@สกินไทยแลนด์

ส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จองฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะเปิดรับจอง หลังจากฉีดกลุ่มที่นับวัคซีนที่นี่ครบแล้ว โดยสามารถจองได้ทางหมอพร้อม และจะมีการเปิดฉีดให้วันละ 1,000 - 2,000 คน

ข่าวอื่นในหมวด