ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวบิดเบือน พม.เตรียมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ต้นเรื่องมาจากโพสต์นี้ ที่ระบุว่า “จับตา พม. ส่อแววลงคลอง อาจกลับไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ทำถ้วนหน้า เป็นสวัสดิการที่ต้องจัดให้ผู้สูงอายุมาโดยตลอด” เรื่องนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยัน ว่าเรื่องนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน เนื่องจากคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหาแนวทางในการดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและยังมีการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยของประเทศไทย

กระทรวง พม. ขอยืนยันว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงจ่ายเงินให้แบบถ้วนหน้าเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ทราบข้อเท็จจริงแล้ว ขอความร่วมมือ ประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนนี้ เพราะจะทำให้สังคมสับสนได้ หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300